Bengkel Semakan Semula Malaysian Standard berkaitan Wooden Door (MS 1506) dan Wooden Door Frames (MS 1508) pada 31 Mei 2018 di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur

 

Seminar/Consultation/Retreat: Bengkel Semakan Semula Malaysian Standard berkaitan Wooden Door (MS 1506) dan Wooden Door Frames (MS 1508)
Date: 31 Mei 2018
Venue: Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur