Kunjungan Hormat Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia ke Pejabat Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) pada 15 Januari 2018 di Bilik Jemaah Lembaga MTIB

      Event: Kunjungan Hormat Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia ke Pejabat Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
Date: 15 Januari 2018
Venue: Bilik Jemaah Lembaga